?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "//www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> ʿ10:(天|)条状袋背式包装?厂家,h,批发) - 天|市三桥包装机械有限责d?/title> <meta name="keywords" content="ʿ10," /> <meta name="description" content="ʿ10:Z详细介绍条状袋背式包装Z品内?包括条状袋背式包装机的用途、型受范围、图片等,在这里你可以得知所有条状袋背封式包装机新闻以及最新的市场条状袋背式包装Zh?咨询电话:022-27795396"> <link type="text/css" href="/template/xin/lib/base.css" rel="stylesheet"/> <link type="text/css" href="/template/xin/lib/style.css" rel="stylesheet"/> <link rel="canonical" href="//www.txdxi.com/supply/tzdbfsbzj1.html"/> <meta name="robots" content="noarchive"> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div class="top wfixed"> <div class="topNav pr Radius"> <div class="topNavSe Radius fl"> 天|市三桥包装机械有限责dؓ您免Ҏ?a href="//www.txdxi.com">食品包装?/a>?a href="/supply/">大型颗粒包装?/a>?a href="/news/">液体包装机品?/a>{相关信息发布和最新资讯,敬请xQ?script type="text/javascript" src="//home.nestcms.com/27450/stat/"></script> </div> </div> <div class="topCen clearfix"> <div class="fl logo"><h5><img src="/uploads/logo/20161012055703.png" alt="天|市三桥包装机械有限责d? /></h5></div> <div class="fr topCenR"> <div class="tel clearfix"> <h7 class="fl mt5"><img src="/template/xin/images/tel.jpg" /></h7> <h3 class="fl ml5"> <p class="fs14 font_w col_6">免费咨询热线</p> <p class="fs24 font_a col_d8 fb">022-27795396</p> </h3> </div> <div class="search fl"> <Form name="formSeach" id="formSeach" target="_blank" action="/key.aspx" onsubmit="Seach()"> <input type="text" name="k" value="误入关键词搜烦" onblur="if(this.value==''){this.value=this.defaultValue;}" onfocus="if(this.value==this.defaultValue){this.value='';};" class="search_text fl" /> <div class="search_select fl"> <select name="nest" id="search"> <option value="0">站内</option> <option value="1">站外</option> </select> </div> <input type="image" align="absmiddle" src="/template/xin/images/search_button.jpg" class="search_button"> </Form> </div> </div> </div> </div> <div class="menu font_w fs16 mt10"> <div class="wfixed"> <ul class="lfl"> <li class="lfl"><a href="//www.txdxi.com/" title="10ѡ5н">10ѡ5н</a></li> <li class="lfl"><a href="/about/" rel="nofollow">走进我们</a></li> <li class="lfl"><a href="/about/about2.html" rel="nofollow">公司荣誉</a></li> <li class="lfl"><a href="/supply/" rel="nofollow">产品中心</a></li> <li class="lfl"><a href="/news/" rel="nofollow">新闻资讯</a></li> <li class="lfl"><a href="/about/about3.html" rel="nofollow">合作伙伴</a></li> <li class="lfl"><a href="/contact/" rel="nofollow">联系我们</a></li> <li class="lfl"><a rel="nofollow">English</a></li> </ul> </div> </div> <div class="ban"> <div class="banPa"> <div id="foucsBox"> <ul class="imgCon"> </ul> <div class="foucs"></div> <div class="wfixed pr"> <div class="rBtn foucsButton"> <span class="lfl"></span> </div> <div class="lBtn foucsButton"> <span class="lfl"></span> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="main clearfix wfixed"> <div class="fl insLeft font_w"> <div class="asidePro insAside"> <div class="tit tac pr"> <span class="fs24 font_w">讑֤展示</span> <p class="fs16 font_a">EQUIPMENT DEMONSTRATION</p> <em class="pa line"></em> </div> <dl class="fs14 tac mt15"> <dt><a href="/gdsbzj/" title="l袋式包装机">l袋式包装机</a></dt> <dt><a href="/dpcbzj/" title="袋茶包装机">袋茶包装机</a></dt> <dt><a href="/ytbzj/" title="液体包装?>液体包装?/a></dt> <dt><a href="/tjbzj/" title="天|包装?>天|包装?/a></dt> <dt><a href="/bzjjg/" title="包装Zh?>包装Zh?/a></dt> <dt><a href="/bzjag/" title="包装机厂?>包装机厂?/a></dt> <dt><a href="/bzj/" title="包装?>包装?/a></dt> <dt><a href="/cxbzj/" title="茶叶包装?>茶叶包装?/a></dt> <dt><a href="/jlbzj/" title="q包装?>q包装?/a></dt> <dt><a href="/pjbzj/" title="片剂包装?>片剂包装?/a></dt> <dt><a href="/zxbzj/" title="枕Ş包装?>枕Ş包装?/a></dt> <dt><a href="/fjdbj/" title="_剂包装?>_剂包装?/a></dt> <dt><a href="/klbzj/" title="颗粒包装?>颗粒包装?/a></dt> </dl> </div> <div class="asideCotact insAside mt30"> <div class="tit tac pr"> <span class="fs22 font_w">联系我们</span> <p class="fs16 font_a">CONTACT US</p> <em class="pa line"></em> </div> <ul class="fs14 mt15"> <li class="lfl">联系人:马全?/li> <li class="lfl">手机Q?3502055566 </li> <li class="lfl">座机Q?22-27795396</li> <li class="lfl">邮箱Q?a rel="nofollow" href="mailto:2096604983@qq.com">2096604983@qq.com</a></li> <li class="lfl">|址Q?a rel="nofollow" href="//www.txdxi.com">10ѡ5н www.txdxi.com</a></li> <li class="lfl">地址Q天z市襉KZ北镇开源\6?/li> <li class="lfl">免费咨询热线Q?22-27795396</li> </ul> </div> </div> <div class="fr insRight"> <div class="crumb"> <span class="fl font_w fs18">条状袋背式包装?/span> <b class="fr">您现在的位置:<a href="//www.txdxi.com/" title="10ѡ5н">10ѡ5н</a> > <a href="/supply/">供应产品</a> > <a href="/bzj/">包装?/a> > <a href="/supply/tzdbfsbzj1.html">条状袋背式包装?/a></b> </div> <div class="proArtiTop mt15"> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" style=" padding:1px; margin-bottom:12px; border:1px solid #e7e7e7; background:#fafafa;"> <tbody> <tr> <td width="163" align="center" valign="top" style="padding:10px; border-right:1px solid #e7e7e7;"> <div class="picimg_wj"><img src="//cmsimgshow.zhuchao.cc/27450/201610141157315782745061884.jpg?path=www.tjsanqiao.com/uploads/cp/201610141157315782745061884.jpg" alt="" width="230" /></div></td> <td valign="top"> <div class="proct_bg1 font_w fs14"> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody><tr> <th width="19%">产品名称Q?/th> <td width="81%"><span id="nesttitle"><h1>ʿ10:条状袋背式包装?/h1></span></td> </tr> <tr> <th>产品型号Q?/th> <td>DXD340B</td> </tr> <tr> <th style=" vertical-align:top;">产品介:</th> <td><p> <a href="//www.txdxi.com/">10ѡ5н</a> www.txdxi.com </p></td> </tr> </tbody></table> </div> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <div class="insNewsArti clearfix pt10 font_w"> <div class="con fs14"> <p><div class="detail" style="padding:10px 0px 0px;margin:0px;font-family:宋体, arial;"> <p> <span style="line-height:1.5;font-family:宋体, tahoma, arial, sans-serif;">一、用途:</span><span style="line-height:1.5;font-family:宋体, tahoma, arial, sans-serif;">适用于食品、医药、化工等行业松散状、无_性、物料的剂量自动Y袋包装?/span> </p> <p> <span style="font-family:宋体, tahoma, arial, sans-serif;">A. 控制pȝ采用PLCE序控制Q触摸式中文人机界面Q三套伺服系l驱动,制袋长度Q包装速度Q计敎ͼ机器故障界面x通知?/span> </p> <p> <span style="font-family:宋体, tahoma, arial, sans-serif;">B. 横封pȝ上下往复移动采用伺服电机提供动力,完成包装膜的牵引Q牵引过E包装材料无拉变ŞQ光电跟t可靠,制袋长度准确Q包装袋横纵口qx、美观?/span> </p> <p> <span style="font-family:宋体, tahoma, arial, sans-serif;">C. 横封闭合、脱开采用伺服甉|提供动力Q运动轨qҎE序控制在高速运动过E中Q无噪音Q横封口强度高Q包装更加^整、美观,q且避免包装物料的吸潮现象?/span> </p> <p> <span style="font-family:宋体, tahoma, arial, sans-serif;">D. 架膜采用气涨轴锁紧Ş式,换膜装卸方便、快捗可靠?/span> </p> <p> <span style="font-family:宋体, tahoma, arial, sans-serif;">E. 该机采用螺杆式计量充填机构,该结构下料螺杆推q系l采用伺服电机及PLCpȝ控制Q驱动扭矩大Q速度快,通过E序控制甉|旋{速度和角度,实现对计量的调整。计量准,噪声,调整方便?Ҏ包装物料不同Q也可采用^Ud、量杯式计量机构)?/span> </p> <p> <span style="font-family:宋体, tahoma, arial, sans-serif;">F. 机器整体框架采用不锈钢型材及板材制作Q表面精加工处理Q光滑,易清z,消毒处理?/span> </p> <p> <span style="font-family:宋体, tahoma, arial, sans-serif;">G. 主要甉|元gQ采用品牌,保证控制pȝ工作E_和可靠性?/span> </p> <p style="margin-left:25.35pt;text-indent:-25.35pt;"> <span style="font-family:宋体, tahoma, arial, sans-serif;">H. 与物料接触的零g采用优质不锈钢材料加工,W合GMP要求。相关部件模块化设计Q易于拆卸,l装Q通用性强?/span> </p> <p style="margin-left:25.35pt;text-indent:-25.35pt;"> <span style="font-family:宋体, tahoma, arial, sans-serif;">I. 标配机型Q锯齿型切刀Q易于撕开 ?/span> </p> <p style="margin-left:15.75pt;text-indent:-15.75pt;"> <span style="font-family:宋体, tahoma, arial, sans-serif;">J. 可选配Q热转印打印机或色带打印机,真空上料机?/span> </p> <p style="margin-left:15.75pt;text-indent:-15.75pt;"> <span style="font-family:宋体, tahoma, arial, sans-serif;"><img src="//cmsimgshow.zhuchao.cc/27450/201610251657347122745049755.jpg" width="700" height="601" alt="" /><br /> </span> </p> <p style="margin-left:15.75pt;text-indent:-15.75pt;"> <span style="font-family:宋体, tahoma, arial, sans-serif;">二、性能Q?/span> </p> <p> <span style="font-family:宋体, tahoma, arial, sans-serif;">   DXDF340B单列背封自动<a href="//www.txdxi.com/" title="10ѡ5н">10ѡ5н</a>Q具有自动完成下料、计量、制袋、充填、封口、打印日期及成品输出{一pd自动功能。本机电器采用高_ֺq膜pȝ、PLC E序控制、先q的触摸式h机界面、伺服电机驱动系l、光电自动跟t、PID 数字式恒温控制系l等Q整机的操作更加简单、完善,是食品、药品包装行业提高生产效率,降低力_强度Q提高包装ơ的讑֤?/span><span style="font-family:宋体, tahoma, arial, sans-serif;line-height:19.2px;">Ҏ包装定w和制袋尺寸的要求做成单列形式Q其大特点,与同样包装容量多列四边封包装机相比,可减包装材料消?0%。适用于粉末的包装袋。具有自动送膜、计量、封合、光标跟t定位、计数、单袋分切、包材纠偏、成品输出等功能?/span> </p> <p> <span style="font-family:宋体, tahoma, arial, sans-serif;">   本设备是一台自动包装机梎ͼ用于热压U铝复合膜包装、多层复合膜包装Q所配套的螺杆式充填装置能够准确地给包装袋充入粉剂被包装物料?/span> </p> <p> <span style="font-family:宋体, tahoma, arial, sans-serif;line-height:1.5;">   <a href="//www.txdxi.com" target="_blank">DXDF340B单列背封自动包装?/a>是一N性能、高效率的条状包装机械?/span> </p> <p> <span style="font-family:宋体, tahoma, arial, sans-serif;">适用于:㈠医药行业颗_、药_、散剂的包装?/span> </p> <p> <span style="font-family:宋体, tahoma, arial, sans-serif;">     ㈡食品行业速溶咖啡、苦荞粉的包装?/span> </p> <p> <span style="font-family:宋体, tahoma, arial, sans-serif;">     ㈢饮料行业奶_、豆奶粉的包装?/span> </p> <p> <span style="font-family:宋体, tahoma, arial, sans-serif;">三、技术参?/span> </p> <table style="padding:0px;margin:0px;width:598px;border:1pt solid windowtext;"> <tbody> <tr> <td style="border:1pt solid windowtext;"> <p align="center" style="text-align:center;"> <span style="font-family:宋体, tahoma, arial, sans-serif;">包装功能</span> </p> </td> <td style="border:1pt solid windowtext;"> <p> <span style="font-family:宋体, tahoma, arial, sans-serif;">h完成自动下料、计量、制袋、充填、封口及成品输出{一pd自动功能Q也可根据用L要求实现自动Ҏ色标的功能?/span> </p> </td> </tr> <tr> <td style="border:1pt solid windowtext;"> <p align="center" style="text-align:center;"> <span style="font-family:宋体, tahoma, arial, sans-serif;">大包装膜宽度</span> </p> </td> <td style="border:1pt solid windowtext;"> <p align="center" style="text-align:center;"> <span style="font-family:宋体, tahoma, arial, sans-serif;">340mm</span> </p> </td> </tr> <tr> <td style="border:1pt solid windowtext;"> <p align="center" style="text-align:center;"> <span style="font-family:宋体, tahoma, arial, sans-serif;">大包装袋长度</span> </p> </td> <td style="border:1pt solid windowtext;"> <p align="center" style="text-align:center;"> <span style="font-family:宋体, tahoma, arial, sans-serif;">160mm</span> </p> </td> </tr> <tr> <td style="border:1pt solid windowtext;"> <p align="center" style="text-align:center;"> <span style="font-family:宋体, tahoma, arial, sans-serif;">包装材料</span> </p> <p align="center" style="text-align:center;">   </p> </td> <td style="border:1pt solid windowtext;"> <p> <span style="font-family:宋体, tahoma, arial, sans-serif;">龙?聚酯膜复合,聚酯?聚酯复合膜,龙?U铝?聚酯膜复合,聚酯?U铝复合,聚酯膜和其他可提供热合功能的材料复合。包材大宽度340mm</span> </p> </td> </tr> <tr> <td style="border:1pt solid windowtext;"> <p align="center" style="text-align:center;"> <span style="font-family:宋体, tahoma, arial, sans-serif;">包装速度</span> </p> </td> <td style="border:1pt solid windowtext;"> <p align="center" style="text-align:center;"> <span style="font-family:宋体, tahoma, arial, sans-serif;">20-80??/span> </p> </td> </tr> <tr> <td style="border:1pt solid windowtext;"> <p align="center" style="text-align:center;"> <span style="font-family:宋体, tahoma, arial, sans-serif;">填充合格率(%Q?/span> </p> </td> <td style="border:1pt solid windowtext;"> <p align="center" style="text-align:center;"> <span style="font-family:宋体, tahoma, arial, sans-serif;">?9%</span> </p> </td> </tr> <tr> <td style="border:1pt solid windowtext;"> <p align="center" style="text-align:center;"> <span style="font-family:宋体, tahoma, arial, sans-serif;">甉|规格</span> </p> </td> <td style="border:1pt solid windowtext;"> <p align="center" style="text-align:center;"> <span style="font-family:宋体, tahoma, arial, sans-serif;">220V        50Hz</span> </p> </td> </tr> <tr> <td style="border:1pt solid windowtext;"> <p align="center" style="text-align:center;"> <span style="font-family:宋体, tahoma, arial, sans-serif;">ȝ电功率(kwQ?/span> </p> </td> <td style="border:1pt solid windowtext;"> <p align="center" style="text-align:center;"> <span style="font-family:宋体, tahoma, arial, sans-serif;">3.2kw</span> </p> </td> </tr> <tr> <td style="border:1pt solid windowtext;"> <p align="center" style="text-align:center;"> <span style="font-family:宋体, tahoma, arial, sans-serif;">压羃I气压强QMpaQ?/span> </p> </td> <td style="border:1pt solid windowtext;"> <p align="center" style="text-align:center;"> <span style="font-family:宋体, tahoma, arial, sans-serif;">0.6 Mpa</span> </p> </td> </tr> <tr> <td style="border:1pt solid windowtext;"> <p align="center" style="text-align:center;"> <span style="font-family:宋体, tahoma, arial, sans-serif;">压羃I气耗量Qm / hQ?/span> </p> </td> <td style="border:1pt solid windowtext;"> <p align="center" style="text-align:center;"> <span style="font-family:宋体, tahoma, arial, sans-serif;">2M<sup><span style="vertical-align:super;">3</span></sup> / h</span> </p> </td> </tr> <tr> <td style="border:1pt solid windowtext;"> <p align="center" style="text-align:center;"> <span style="font-family:宋体, tahoma, arial, sans-serif;">噪声QdBAQ?/span> </p> </td> <td style="border:1pt solid windowtext;"> <p align="center" style="text-align:center;"> <span style="font-family:宋体, tahoma, arial, sans-serif;">78dB(A)</span> </p> </td> </tr> <tr> <td style="border:1pt solid windowtext;"> <p align="center" style="text-align:center;"> <span style="font-family:宋体, tahoma, arial, sans-serif;">外Ş寸QL*W*HQ?/span> </p> </td> <td style="border:1pt solid windowtext;"> <p align="center" style="text-align:center;"> <span style="font-family:宋体, tahoma, arial, sans-serif;">1000*1230*2020mm</span> </p> </td> </tr> <tr> <td style="border:1pt solid windowtext;"> <p align="center" style="text-align:center;"> <span style="font-family:宋体, tahoma, arial, sans-serif;"><span style="line-height:24px;">速度</span><span style="line-height:18px;">Q次 </span><span style="line-height:18px;">/ 分钟Q?/span></span> </p> </td> <td style="border:1pt solid windowtext;"> <p style="text-align:center;"> <span style="font-family:宋体, tahoma, arial, sans-serif;">高可?0-80 ? 分钟Q依据用要求可q行无极调整?/span> </p> </td> </tr> <tr> <td style="border:1pt solid windowtext;"> <p style="text-align:center;"> <span style="font-family:宋体, tahoma, arial, sans-serif;">重量QkgQ?/span> </p> </td> <td style="border:1pt solid windowtext;"> <p style="text-align:center;"> <span style="font-family:宋体, tahoma, arial, sans-serif;">600kg</span> </p> </td> </tr> <tr> <td style="border:1pt solid windowtext;"> <p style="text-align:center;"> <span style="font-family:宋体, tahoma, arial, sans-serif;">生自动控制能力</span> </p> </td> <td style="border:1pt solid windowtext;"> <p style="text-align:center;"> <span style="font-family:宋体, tahoma, arial, sans-serif;">物料充填、包材张力、封合温度、裁切速度、无U调速?/span> </p> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align:right;"> <span style="line-height:1.5;"></span><span style="line-height:1.5;color:#ffffff;font-family:微Y雅黑;"><b>食品包装?/b>   <b>颗粒包装?/b>  <b>液体包装?/b></span><span style="line-height:1.5;"></span> </p> <p> <br /> </p> <p> <br /> </p> </div></p> </div> <div class="proArtiNum mt10"> <p>上一条:<a href="/supply/qzdbzj2.html">全自动包装机</a></p> <p>下一条:<a href="/supply/klbzj1.html">颗粒包装?/a></p> </div> <div class="tag">相关标签Q?/div> <div class="tag">来源Q?a href='//www.txdxi.com/supply/tzdbfsbzj1.html'>//www.txdxi.com/supply/tzdbfsbzj1.html</a> </div> <div class="tag">发布旉Q?016/10/14 0:00:00</div> </div> <div class="crumb"> <span class="fl font_w fs18">相关新闻</span> </div> <div class="artiNews clearfix pt10 fs14 font_w"> <ul class="lfl"> <li class="lfl"><a href="/news/197.html" rel="nofollow">包装机全自动q箋供料机构如何配置</a><span class="lfl">2019-10-17</span></li> <li class="lfl"><a href="/news/196.html" rel="nofollow">全自动收~包装机使用注意什?/a><span class="lfl">2019-10-10</span></li> <li class="lfl"><a href="/news/195.html" rel="nofollow">自动颗粒包装机撒料问题如何解?/a><span class="lfl">2019-09-30</span></li> <li class="lfl"><a href="/news/194.html" rel="nofollow">l袋式包装机适用范围有哪?/a><span class="lfl">2019-09-23</span></li> </ul> </div> <div class="crumb"> <span class="fl font_w fs18">相关产品</span> </div> <div class="insPro clearfix tac pt10"> <div class="insProLi"> <h6><a href="/supply/spbzj.html" title="食品包装? rel="nofollow"><img src="//cmsimgshow.zhuchao.cc/27450/201801091119567672745045931.jpg?path=www.tjsanqiao.com/uploads/cp/201801091119567672745045931.jpg" width="235" height="179" /></a></h6> <h3><a href="/supply/spbzj.html" title="食品包装?>食品包装?/a></h3> </div> <div class="insProLi"> <h6><a href="/supply/dxklbzj.html" title="大型颗粒包装? rel="nofollow"><img src="//cmsimgshow.zhuchao.cc/27450/201801091119027672745048904.jpg?path=www.tjsanqiao.com/uploads/cp/201801091119027672745048904.jpg" width="235" height="179" /></a></h6> <h3><a href="/supply/dxklbzj.html" title="大型颗粒包装?>大型颗粒包装?/a></h3> </div> <div class="insProLi"> <h6><a href="/supply/ytbzjag.html" title="液体包装机厂? rel="nofollow"><img src="//cmsimgshow.zhuchao.cc/27450/201801021623401262745055112.jpg?path=www.tjsanqiao.com/uploads/cp/201801021623401262745055112.jpg" width="235" height="179" /></a></h6> <h3><a href="/supply/ytbzjag.html" title="液体包装机厂?>液体包装机厂?/a></h3> </div> </div> </div> </div> <div class="foot font_w "> <div class="ftNav"> <div class="wfixed clearfix fs14"> <ul class="lfl"> <li class="lfl"><a href="//www.txdxi.com/" title="10ѡ5н">10ѡ5н</a></li> <li class="lfl"><a href="/about/" rel="nofollow">走进我们<em></em></a></li> <li class="lfl"><a href="/news/" rel="nofollow">新闻资讯<em></em></a></li> <li class="lfl"><a href="/supply/" rel="nofollow">产品中心<em></em></a></li> <li class="lfl"><a href="/contact/" rel="nofollow">联系我们<em></em></a></li> <li class="lfl"><a href="/sitemap.html" title="|站地图" rel="nofollow">|站地图<em></em></a></li> <li class="lfl"><a href="//www.txdxi.com/" title="10ѡ5н">10ѡ5н</a></li> </ul> </div> </div> <div class="ftCon clearfix wfixed"> <div class="ftLogo fl"><img src="/template/xin/images/ftLogo.png" /></div> <div class="bottom fl"> <p>Copyright© 10ѡ5н www.txdxi.com(<a title="复制链接" href="javascript:copyURL();" rel="nofollow" target="_parent">复制链接</a>) 天|市三桥包装机械有限责d?/p> <p><a href="//www.txdxi.com/" title="10ѡ5н">10ѡ5н</a>, <a hrfe="/news/12.html">颗粒包装机直销厂家</a>,颗粒包装?食品包装?型液体包装Zh?真空食品包装Zh?Ƣ迎来电咨询Q?8602664466 </p> <p>热门城市推广: <b class="ml15"></b></p> <div style="width:330px;display:inline-block;"> <div class="cnzz fl"></div> <div style="fl;width:400px;"> Powered by <a href="//www.txdxi.com/" title="10ѡ5н">10ѡ5н</a> <a rel="nofollow" target="_blank">zICP?1002326?/a> </div> </div> </div> </div> </div> <!--[if lt IE 9]> <style type="text/css"> .Radius{ behavior: url(/template/xin/js/PIE.htc); } </style> <![endif]--> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "") ? "//js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = '//push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>